Filtering by: Werknemersmobiliteit

Noord-Zuid Limburg: werksessie voor bedrijven
Sep
25
2:30 PM14:30

Noord-Zuid Limburg: werksessie voor bedrijven

Hoe kunnen bedrijven samenwerken rond duurzame bedrijvigheid (ondernemen, ruimtegebruik en mobiliteit) op en rond de Noord-Zuidverbinding? Ook op die vraag zoekt het complex project Noord-Zuid Limburg een antwoord.

Het NZL-projectteam schuift graag aan tafel met de bedrijven uit de regio tijdens een ontbijtsessie op woensdag 25 september om 8 uur. Aansluitend zijn bedrijven welkom om mee te brainstormen over de toekomst en bouwstenen van de Noord-Zuidverbinding, de impact op uw organisatie en het verbeteren van de mobiliteit in de regio. Alle sessies vinden plaats in het NAC in Houthalen-Helchteren (Pastorijstraat 30)

Programma

 • 8.00 - 9.00 uur:

  • ontbijtsessie - informatie over stand van zaken onderzoek Noord-Zuid Limburg

 • 9.00 - 10.30 uur:

  • optie 1: werksessie platform duurzame bedrijvigheid

  • optie 2: sessie bespreking toekomstscenario’s Noord-Zuid Limburg

 • 10.30 - 12.00 uur:

  • optioneel: sessie bespreking toekomstscenario’s Noord-Zuid Limburg (indien u hierboven voor optie 1 koos)

Inschrijven

Surf naar noordzuidlimburg.be/bedrijvensessie259 en vul het formulier in om je in te schrijven.

View Event →
Infosessie voor bedrijven: vernieuwing van op- en afrit 6 Vilvoorde-Koningslo
Sep
3
3:00 PM15:00

Infosessie voor bedrijven: vernieuwing van op- en afrit 6 Vilvoorde-Koningslo

De Werkvennootschap werkt druk aan het multimodale programma Werken aan de Ring. Daarmee investeren we in 20 km nieuwe weginfrastructuur, 60 km nieuwe fietspaden en 60 km nieuwe tram(bus)infrastructuur. De werken voor een aantal fietssnelwegen en voor de Ringtrambus zijn alvast gestart.

Voor de eigenlijke herinrichting van de Ring rond Brussel van start gaat, focust De Werkvennootschap zich op een aantal belangrijke fietssnelwegen en quick wins. Dat zijn projecten die versneld worden aangepakt. Zo wordt ook de op- en afrit aan de Medialaan en de Tyraslaan in Koningslo heraangelegd. De brug wordt gerenoveerd waardoor de levensduur verlengt. We zetten met dit project ook volop in op de zachte weggebruiker. Dankzij een “vliegende” fietsbrug kunnen fietsers veilig en conflictvrij oversteken. De weginfrastructuur wordt compacter gemaakt, waardoor ruimte vrijkomt voor groen en groenverbindingen.

De omgevingsvergunningsaanvraag is ingediend en en het openbaar onderzoek is afgelopen. De werken zelf zullen in de loop van 2020 in uitvoering gaan.

Omdat werken gepaard gaan met hinder, willen we de bedrijven in de buurt nu al informeren. We geven uitleg bij het ontwerp, de uitvoering en de timing.

Graag horen we ook van uw bedrijf bepaalde bezorgdheden of zaken waar we rekening mee kunnen houden. 

Praktische informatie

Datum: dinsdag 3 september 2019

Uur: 15u – 17u 

Locatie: Voka, Medialaan 26, 1800 Vilvoorde. 

Schrijf je nu in

Deelnemen is gratis, inschrijven kan hier.

Vul onze bevraging in

In kader van het uitwerken van de minder hinder maatregelen organiseren we een bevraging bij bedrijven om zo veel mogelijk relevante info te verzamelen. Je kan deze invullen via deze link of op de infosessie zelf.

View Event →
22 mei 2019: Lancering projectoproep het New Mobility Network
May
22
1:30 PM13:30

22 mei 2019: Lancering projectoproep het New Mobility Network

Projectoproep voor innovatieve mobiliteitsoplossingen

Een financieringsbijdrage tot € 50.000 voor projecten die mee een modal shift realiseren!

Het New Mobility Network heeft de ambitieuze doelstelling om samen met de bedrijven in de regio een ambitieuze modal shift te realiseren. Door te sensibiliseren én concrete handvaten aan te bieden die hen kunnen helpen om de eerste stappen te zetten naar een toekomstgerichte mobiliteit.

In dit kader lanceert het New Mobility Network de projectoproep voor innovatieve mobiliteitsoplossingen en gaat ze op zoek naar partners die op korte termijn mobiliteitsoplossingen op maat van de regio kunnen creëren en uitrollen.

Foto2.jpg

Concreet gaat zij op zoek naar partijen die oplossingen kunnen aanbieden:

 • die op korte termijn implementeerbaar zijn (6 - 12 maanden)

 • die bijdragen bij aan een vlot-, efficiënt, betrouwbaar en voorspelbaar personen- en vrachtverkeer

 • die op maat zijn van de context en de problematieken van de Vlaamse Rand

 • die innovatief zijn of reeds bestaan (in andere regio’s of op kleinere schaal)

Geselecteerde projecten kunnen genieten van een financieringsbijdrage tot € 50.000 (of maximum 50% van de projectgerelateerde kosten) en actieve ondersteuning vanuit het New Mobility Network.

Procedure

De projectoproep is gericht op alle ondernemers en bedrijven die hun ervaring, expertise en dienstverlening (verder) willen ontplooien in de Vlaamse Rand. We sluiten dan ook geen kandidaten uit op basis van de vennootschapsvorm, de grootte of het land van oorsprong van de onderneming.

De ingediende voorstellen worden beoordeeld op verschillende criteria waaronder de ervaring van de indiener (met de problematiek, de doelgroepen, de regio, …), de voorgestelde aanpak (stappenplan, financieel plan, aanpak marketing & communicatie, …), de verwachte impact van de voorgestelde oplossing en de robuustheid van het product.

Deadline

Projectvoorstellen moeten ingediend worden voor midden september 2019. De geselecteerde kandidaten gaan aan de slag vanaf januari 2020.

Lees hier het subsidiereglement van de projectoproep.

Lanceringsevent Projectoproep op 22 mei 2019

Locatie

Het event vindt plaats in Les Ateliers des Tanneurs, Huidevettersstraat 58-62, 1000 Brussel

Programma

 • 13u30 – 14u00: Ontvangst

 • 14u00: Verwelkoming

 • 14u15: Voorstelling van De Werkvennootschap, het New Mobility Network en de mobiliteitscoaches

 • 14u50: Toelichting projectoproep innovatieve mobiliteitsoplossingen

 • 15u30 – 17u00: Netwerkmoment met mogelijkheid tot het stellen van vragen

View Event →