Canon gaat traject aan met de mobicoaches

canon

Naar aanleiding van

  • de steeds toenemende mobiliteitsdruk,

  • de geplande werken aan de R0 en

  • de impact van het pendelen op het welzijn van de werknemers

is het voor Canon duidelijk dat toekijken en afwachten geen optie is.

Canon wil actief nagaan op welke manier het een bijdrage kan leveren aan het welzijn van haar medewerkers enerzijds en aan de noodzakelijke maatschappelijke modal shift anderzijds.

Daarom is Canon een traject aangegaan met de mobiliteitscoaches van het New Mobility Network

Canon_WEB_logo.jpg