UZ Brussel: “Zorg dat je klaar staat voor als het zover is!”

Nico Van Elzen.jpg

Een interview met Nico Van Elzen, Milieu- en mobiliteitscoördinator van UZ Brussel


UZ Brussel in het kort:

  • Aantal werknemers: 3800

  • Uurroosters: 150 verschillende uurroosters

  • Locatie vestiging: Jette

  • Aanleiding project: Moeilijke bereikbaarheid en parkeerproblematiek op de site (zowel voor personeel, patiënten als bezoekers), geplande tramwerken in de omgeving (tram 9)


1. Wanneer en hoe ging uw bedrijf aan de slag om een modal shift te realiseren?

Naar aanleiding van de bereikbaarheidsproblematiek en de bijkomende verwachte hinder door de tramwerken in de directe omgeving van het ziekenhuis gingen we in 2014 aan de slag met een aantal interne werkgroepen om mobiliteitsmaatregelen uit te werken. We betrokken hier collega’s bij van verschillende afdelingen en functieniveaus om zo een groot draagvlak te creëren.

Uit een lijst van een 45-tal ideeën, werden uiteindelijk 10 maatregelen geselecteerd. Met een goede mix van sensibiliserende, infrastructurele en organisatorische acties wilden we de mensen overhalen om de auto (af en toe en in functie van de omstandigheden) eens te laten staan. We mikten hierbij voornamelijk op het personeel omdat we er van uit gingen dat deze groep makkelijker zou ‘kunnen schakelen’ dan onze patiëntenpopulatie.

uzbrussel.jpg

Met o.m. de invoering van 100% gratis openbaar vervoer, een carpoolplatform en gegarandeerde parkeerplaatsen voor wie de auto deelt, de uitbreiding van fietsinfrastructuur, een groepsaankoop voor fietsen, een extra financiële incentive (bovenop de wettelijk vastgelegde maximale fietsvergoeding) voor wie alle dagen fietst, enz… werd een heel pakket van ‘honingmaatregelen’ uitgewerkt. Bijkomend werden de diensthoofden aangemoedigd om de mogelijkheden van thuiswerk en flexibele werkuren te onderzoeken.

Als plan B hadden we ook nog ‘azijnmaatregelen’ (o.m. het betalend maken van parkingplaatsen voor personeel) besproken die we zouden kunnen inzetten indien de honingmaatregelen onvoldoende effect zouden hebben, maar gelukkig hebben we die niet nodig gehad.

2. Als u terugkijkt, wat werkte wel/niet en waarom?

Wat écht niet werkt is het stigmatiseren van de automobilist! We zijn dus niet met het vingertje gaan wijzen, maar hebben mensen op een positieve manier geholpen bij de (om)schakeling naar andere modi.  

Er is een intensief intern proces doorlopen waarbij sterk is ingezet op communicatie met onder meer een ludiek filmpje en een handige brochure voor medewerkers (‘Durf Schakelen’). Dat heeft zeker bijgedragen tot het succes van de initiatieven.

Maar vooral geduld is belangrijk! In de beginfase zagen we slechts een minimale shift (<1%) ondanks alle inspanningen. Het is pas wanneer de werken aan de tram echt van start gingen, met de nodige hinder, dat we een grote groep medewerkers zagen overschakelen (7 à 8%). Het is dus belangrijk dat je mobiliteitsplan en bijkomende maatregelen klaar liggen!

Gelukkig blijven de medewerkers ook na de werken op een duurzame manier naar ons ziekenhuis komen en daalt het aantal automobilisten nog steeds met meer dan 2% per jaar. Onze inspanningen (en investeringen) hebben dus geloond.

3. Wat zijn de verdere plannen voor de toekomst? Hoe ver reikt de ambitie?

We gaan verder op de ingeslagen weg en blijven sterk inzetten op het realiseren van een nog grotere modal shift. We geloven dat de Werken aan de Ring een nieuwe ‘boost’ zullen geven en bereiden ons erop voor om nog meer mensen de overstap te laten maken.

Onze ambitie? Rekening houdend met onze zeer diverse uurroosters en de complexiteit van de jobs (met nauwelijks mogelijkheden tot tele- of thuiswerk) streven wij naar een modal shift van 2 à 3% per jaar om in 2024 op een autoaandeel onder de 60% uit te komen

4. Welke ‘gouden tip(s)’ wil u meegeven aan andere bedrijven?

Zorg dat je mobiliteitsbeleid en het daarbij horende actieplan klaarligt zodat het snel kan worden toegepast wanneer nodig. Zo konden wij ten volle profiteren van onze inspanningen van zodra de tramwerken van start gingen.

Zet sterk in op interne communicatie en sensibilisering. Niet door met het vingertje te wijzen, wel door het samen positief aan te pakken.