Wat is New Mobility Network?

“Samen belangrijke uitdagingen aanpakken”

Het New Mobility Network wil bedrijven wakker schudden en hen helpen om de eerste stappen te zetten richting een toekomstgerichte mobiliteit door:

  • Hen een nieuwe kijk te bieden op mobiliteit

  • Concrete voorbeelden te tonen en delen van hoe het anders kan

  • Samenwerkingen te stimuleren

  • Aan te zetten tot concrete actie

Die omslag naar een nieuwe mobiliteit vraagt tijd en inspanning. Daarom willen met het New Mobility Network meteen in actie schieten. We moeten durven inzetten op multimodaal transport, combimobiliteit en nieuwe vervoersmodellen, zowel voor de transportsector als voor de werknemersmobiliteit.

 
Banner 1.jpg
 

Doelstelling

De Werkvennootschap wil de bereikbaarheid en leefbaarheid van verschillende Vlaamse regio’s verbeteren. Momenteel zijn er verschillende projecten in een studie- en planfase waaronder de Ring rond Brussel, de R4 rond Gent en de Noord-Zuid Limburg.

Maar naast de infrastructurele aanpassingen moeten we ook samen een omslag maken naar een duurzamer goederentransport en werknemersverkeer. Niet alleen in functie van de werken die eraan komen, maar ook omdat het in de toekomst sowieso anders zal moeten dan vandaag.

Banner+2.jpg

Aanpak

Het New Mobility Network wil bedrijven sensibiliseren en inspireren via netwerkevents, coachingstrajecten en verschillende workshops.

 

Netwerkevents

Algemene inspiratie- en infomomenten waarbij we aan de hand van best practices en interessante voorbeeldverhalen bedrijven willen motiveren en inspireren om aan de slag te gaan.

Deze netwerkevents zijn gratis voor alle geïnteresseerden. Voor meer info over onze eerstvolgende events, bekijk onze agenda.

Coachingstraject

Jaarlijks selecteren we een aantal bedrijven die we via een coachingstraject op maat helpen om een belangrijke modal shift in werknemersmobiliteit te realiseren.

Momenteel richt het coachingstraject zich naar grote(re) bedrijven in de Brusselse regio. Dankzij de financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid is dit beschikbaar aan een voordeeltarief. Lees meer

Workshops

Via interactieve sessies gaan we in kleinere groepen aan de slag met mobiliteitscoördinatoren en HR-verantwoordelijken uit de regio. We reiken concrete handvaten aan om de eerste stappen te zetten richting duurzame werknemersmobiliteit.

Met de eerste reeks van workshops richten we ons op de Brusselse regio. Lees meer

Word partner van het New Mobility Network

Werken aan een toekomstgerichte mobiliteit doen we samen met onze partners. Partners die, elk op hun manier, bijdragen aan de realisatie van een ambitieuze modal split in het kader van goederenlogistiek en/of werknemersmobiliteit.

Onze partners:

 

Meer te weten komen over het New Mobility Network partnership? Ontdek het hier.