Welke diensten bieden onze mobicoaches?

Coachingstraject op maat

Jaarlijks selecteren we een aantal bedrijven die we via een coachingstraject op maat helpen om een belangrijke modal shift in werknemersmobiliteit te realiseren. Op basis van een grondige analyse en een medewerkersbevraging wordt een actieplan op maat uitgewerkt. Eens het actieplan wordt ingezet, volgen onze mobicoaches dit  van dichtbij op. De tussentijdse resultaten worden geëvalueerd en waar nodig voorzien ze bijkomend advies.

Momenteel richt het coachingstraject zich naar grote(re) bedrijven in de Brusselse regio. Dankzij de financiële ondersteuning van de Vlaamse Overheid is dit beschikbaar aan een voordeeltarief.

Meer info? Neem contact op via  mobicoach@newmobilitynetwork.be

 
Traject op maat_horizontaal.png
 

Workshopreeksen

Via interactieve sessies gaan we concreet aan de slag met mobiliteitscoördinatoren en HR-verantwoordelijken uit verschillende bedrijven in de regio. We reiken concrete handvaten aan om eerste stappen te zetten richting duurzame mobiliteit. Hierbij komen verschillende thema’s aan bod zoals o.a. fietsbeleid, parkingmanagement, telewerk of thuiswerk, sensibiliseren van en communiceren naar medewerkers enz.

De sessies worden gratis aangeboden mits inschrijving vooraf, het maximaal aantal deelnemers is beperkt. De eerste reeks workshops richt zich op de Brusselse regio. Alle info over de geplande sessies vind je hier .

IMG_0217.JPG