Mobicoaches

Om bedrijven te ondersteunen in het formuleren en uitvoeren van acties om te komen tot een duurzamere werknemersmobiliteit, zetten we vanuit het New Mobility Network mobiliteitscoaches in.

Zij begeleiden via coachingstrajecten op maat en workshopreeksen bedrijven bij hun eerste stappen richting een duurzamere mobiliteit.

Wie zijn ze?

De mobicoaches zijn het eerste aanspreekpunt voor bedrijven die vragen hebben rond een duurzame aanpak van hun werknemersmobiliteit. Voor het New Mobility Network zijn er verschillende ervaren deskundigen aan de slag: