Infosessie voor bedrijven

Vorig jaar organiseerde De Werkvennootschap een aantal informatiesessies waarin je meer te weten kon komen over de geplande projecten die onder de 'Werken aan de Ring' vallen: de herinrichting van de Ring rond Brussel, de tramlijnen van het Brabantnet en de nieuwe fietssnelwegen en fietsverbindingen, in combinatie met nieuwe parkeermogelijkheden en overstapplaatsen. Tijdens deze infosessie ontdek je wat er sindsdien veranderd is, en wat er de komende periode op til staat voor de Werken aan de Ring.

Verschillende alternatieven

Voor de herinrichting van de Ring rond Brussel zelf werden drie mogelijke oplossingsrichtingen uitgetekend: Light, Parallel en Lateraal. Op deze infosessie kom je te weten wat dit concreet inhoudt voor de zone waar jouw bedrijf zich bevindt. We horen graag wat de bedrijven over deze verschillende oplossingsrichtingen denken, en zijn dus ook benieuwd naar jouw feedback. We geven je ook een stand van zaken over alle projecten die deel uitmaken van het multimodale programma Werken aan de Ring.

Quick Wins

Bovendien werden een aantal Quick Wins gedefinieerd. Dat zijn deelprojecten die vervroegd in uitvoering kunnen gaan, en die de mobiliteit en leefbaarheid versneld kunnen verbeteren op een duurzame manier. Deze deelprojecten worden dan later geïntegreerd in het hele programma Werken aan de Ring. Het gaat bijvoorbeeld over de herinrichting van de brug over de Ring aan de Henneaulaan in Zaventem, of een fietsersbrug aan de Tyraslaan in Vilvoorde.

Raadpleeg hier de presentatie per bedrijvensessie