Werknemersmobiliteit

Met 65% blijft de auto vandaag nog steeds veruit het meest gebruikte vervoermiddel voor de woon-werkverplaatsingen in België. Toch zijn er een aantal belangrijke evoluties. Zo kiezen pendelaars meer en meer voor de fiets (zeker in Vlaanderen) en het openbaar vervoer. Ook zijn werkgevers steeds actiever bezig met het stimuleren van een duurzamere mobiliteit.

Een trend die we graag willen versterken vanuit het New Mobility Network.

Bron: 5de federale diagnostiek woon-werkverkeer – 2017, FOD Mobiliteit en Vervoer. Lees meer in het rapport Federale Diagnostiek